Niebezpieczne zbliżenie samolotów Cessna 150G D-ECNI oraz Cessna 208B SP-WAW 2020/2029

Data zdarzenia: 
25 July, 2020 - 18:40

 Opis: O godz. 18:22 samolot D-ECNI wystartował z lotniska Warszawa-Babice EPBC do lotniska Olsztyn-Mazury EPSY. Trasa lotu przebiegała w pobliżu lądowiska Chrcynno (EPNC) położonego w aktywnej strefie TRA 45. Zgodnie z oświadczeniem pilota D-ECNI trasa była planowana na wysokości 2500 ft AMSL. Około 6 minut po starcie pilot nawiązał łączność z FIS Olsztyn. D-ECNI wykonywał lot z punktu J EPBC w kierunku północnym na wysokości 1800-2000 ft AMSL. O godz. 18:36, w odległości około 2 NM od południowego skraju TRA 45, pilot zapytał FIS o aktywność „stref w Chrcynnej”. Informator FIS Olsztyn poinformował załogę, że strefy są aktywne i podał częstotliwość „122 kropka 205”. Pilot potwierdzając odbiór podał częstotliwość „122 05”, na co informator FIS nie zareagował. Według oświadczenia pilota D-ECNI nie udało mu się nawiązać łączności z Chrcynno Radio. O godz. 18:39 D-ECNI wleciał do strefy TRA 45 na wysokości ~1800 ft AMSL. Strefa TRA 45 była zarezerwowana przez Aeroklub Warszawski i aktywna w przedziale wysokości od poziomu terenu do 2000 ft AMSL. Aktywne były również, strefy Chrcynno AREA A/B/C w przedziale wysokości od 2000 ft AMSL do FL 1452. Strefy Chrcynno AREA zostały wyznaczone w przestrzeni powietrznej TMA Warszawa. W strefach tych odbywały się skoki spadochronowe wykonywane z samolotu SP-WAW. Załoga SP-WAW utrzymywała, co do zasady, łączność z organem kontroli Warszawa Zbliżanie (APP Warszawa). Podczas wylotu do zrzutu w czasie zdarzenia załoga nawiązała łączność z APP Warszawa na wysokości 1500 ft AMSL i otrzymała zezwolenie na wznoszenie do FL 140. Jednocześnie krl APP poinformował SP-WAW o ruchu na południowy wschód, w odległości około 1 NM na wysokości 2000 ft AMSL. Informacja została przekazana tuż przed zbliżeniem, kiedy SP-WAW w czasie wznoszenia znajdował się na wysokości ~1700 ft AMSL. O godz. 16:40 nastąpiło największe zbliżenie samolotów znajdujących się na wysokości ~2000 ft AMSL. W ocenie załogi SP-WAW odległość pionowa wynosiła 50 m. Odległości poziomej nie udało się ustalić dokładnie, ale nałożenie się na siebie znaczników samolotów na wskaźniku zobrazowania radarowego wskazuje na odległość znacznie mniejszą niż 1 NM. O godzinie 16:42 D-ECNI opuścił przestrzeń strefy TRA 45 i ponownie nawiązał łączność z informatorem FIS Olsztyn. O godzinie 16:43 załoga SP-WAW przekazała informatorowi FIS informację o minięciu się w strefie TRA 45 z nieznanym ruchem w odległości 50 m. Pilot D-ECNI, zapytany przez informatora o to, czy nawiązał łączność z użytkownikiem TRA 45 odpowiedział, że „próbował się połączyć, ale nie uzyskał połączenia”. Stwierdził również, że nie obserwował żadnego ruchu. D-ECNI wylądował na lotnisku EPSY.

Miejsce zdarzenia: TRA 45

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 150G / Cessna 208B

Znaki rejestracyjne: D-ECNI/SP-WAW

Numer akt: 2020/2029

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2020_2029_rk.pdf406.75 KB
comments powered by Disqus