Zdarzenie lotnicze podczas startu szybowca SZD-48-1 Jantar Std. 2 SP-3172 2020/15

Data zdarzenia: 
26 August, 2015 - 13:03

Lokalizacja

lotnisko GSS AP Żar (EPZR) w Międzybrodziu Żywieckim
Poland
49° 46' 10.9992" N, 19° 12' 56.0016" E

 Opis: W pierwszej fazie rozbiegu szybowiec położył lewe skrzydło na ziemi i zszedł z kierunku startu o około 30°. Prowadzący loty instruktor wydał przez radio polecenie wyczepienia się szybowca, jednak pilot go nie wykonał. Szybowiec oderwał się od ziemi w prawym trawersie, na wysokość 3-4 m w zmienił kierunek lotu w prawo i jednocześnie przechylił się na prawe skrzydło. Nastąpiło wyczepienie szybowca w lewym trawersie a następnie przyziemienie. W trakcie dobiegu szybowiec wykonał cyrkiel w lewo i zakończył go z odchyleniem od kierunku startu o ok. 110°. W wyniku wypadku szybowiec uległ znacznemu uszkodzeniu.

Miejsce zdarzenia: lotnisko GSS AP Żar (EPZR) w Międzybrodziu Żywieckim

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: SZD-48-1 Jantar Std. 2

Znaki rejestracyjne: SP-3172

Numer akt: 2020/15

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2015_2020_rk.pdf338.04 KB
comments powered by Disqus