Rozwarstwienie struktury kompozytowej łopaty wirnika głównego śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXK wywołane wadą konstrukcyjną 1302/10

Data zdarzenia: 
27 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 4' 29.2224" N, 19° 48' 20.7324" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1302/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXK

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu była wada konstrukcyjna łopaty wirnika głównego
śmigłowca, polegająca na nieodpowiednim uszczelnieniu pokrywy masy wyważającej, co
umożliwiło przedostanie się wody, która zamarzając spowodowała rozwarstwienie
struktury kompozytowej.

Omawiać procedurę sprawdzania łopat pod kątem ewentualnych odgnieceń lub wybrzuszeń
powierzchni łopaty na szkoleniach personelu latającego i technicznego, prowadzonych według
przyjętego harmonogramu szkoleń okresowych. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na
możliwość wystąpienia podobnych przypadków w przyszłości, zwłaszcza podczas eksploatacji
śmigłowca w okresie zimowym. Ze względów proceduralnych i braku możliwości otwarcia pokrywy masy wyważającej, Komisja
nie była w stanie jednoznacznie określić przyczyn zaistniałego zdarzenia, pozostając jedynie
przy wyżej opisanych przypuszczeniach.

Zalecenia profilaktyczne:

ZałącznikWielkość
2010_1302_U.pdf62.75 KB
comments powered by Disqus