Niedopełnienie procedury obsługi technicznej i niedokładne wykonanie przeglądu przedstartowego samolotu ATR-72 SP-LFC 17/06

Data zdarzenia: 
29 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 17/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna na trasie Gdańsk-Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-72
Znaki rejestracyjne: SP-LFC

Przyczyna incydentu:
Niedopełnienie procedury obsługi technicznej samolotu ATR przez pracownika agenta hendlingowego, na skutek zastosowania niekompletnej i nie oznakowanej chorągiewką szpilki zabezpieczającej, oraz niedokładne wykonanie przez dowódcę załogi przeglądu przedstartowego.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2006_17_U.pdf51.07 KB
comments powered by Disqus