Skręcenie linek i zablokowanie slajdera spadochronu Mars 330 po otwarciu czaszy 382/11

Data zdarzenia: 
29 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 10' 22.6956" N, 16° 43' 3.774" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 382/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piła (EPPI)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono przyczyny incydentu lotniczego. Nie można wykluczyć, że skręcenie linek
nośnych czaszy głównej mogło nastąpić z następujących powodów:
1) Niewłaściwa sylwetka ucznia-skoczka podczas oddzielania się od samolotu, co mogło
spowodować obrót ciała ucznia podczas procesu otwarcia spadochronu i w efekcie
skręcenie linek;
2) Błąd popełniony podczas składania spadochronu (np. nierozkręcenie linek
sterowniczych lub taśmy łączącej pilocik z czaszą,), co mogło spowodować skręcenie
linek podczas wypełniania się czaszy.

Zalecenia profilaktyczne:
- Przebieg zdarzenia omówiono ze skoczkami przy udziale instruktorów i kierownika
skoków;
- Stosuje się każdorazowe rozkręcanie linek sterowniczych oraz taśmy łączącej pilocik
z czaszą podczas składania spadochronu. Składanie pilocika sprężynowego wykonuje się
bez ruchu rotacyjnego przed włożeniem do pokrowca;
- Podczas szkolenia naziemnego wyjaśnia się uczniom znaczenie właściwej sylwetki
skoczka podczas skoku, ze szczególnym uwzględnieniem fazy oddzielenia od samolotu
i fazy lądowania.

ZałącznikWielkość
2011_0382_U.pdf167.36 KB
comments powered by Disqus