Skręcenie taśm nośnych spadochronu Mars 291 po otwarciu czaszy głównej przez ucznia-skoczka 379/11

Data zdarzenia: 
29 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 10' 22.9008" N, 16° 42' 58.6764" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 379/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piła (EPPI)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 291
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono przyczyn incydentu. Nie można wykluczyć, że skręcenie linek nośnych czaszy
głównej mogło nastąpić z następujących powodów:
1) Niewłaściwa sylwetka ucznia-skoczka po oddzieleniu się od samolotu, co mogło
spowodować wykonanie salta między taśmami nośnymi (lewą i prawą) podczas procesu
otwarcia spadochronu i w efekcie skręcenie taśm nośnych;
2) Błąd w składaniu spadochronu polegający na niewykryciu podczas kontroli
skręcenia linek wykonanego poprzez przełożenie uprzęży między taśmami nośnymi
(lewą i prawą) – tzw. „salto w uprzęży”;
3) Niewłaściwa ocena poprawności otwarcia spadochronu przez ucznia-skoczka
i zaniechanie dalszego szybowania na prawidłowo otwartej, stabilnej i posiadającej
zdolności manewrowe czaszy głównej.

Zalecenia profilaktyczne:
- Możliwe przyczyny i przebieg zdarzenia omówiono podczas odprawy ze skoczkami
i instruktorami.
- Zwraca się większą uwagę na kontrolę spadochronu podczas składania i przygotowania do
skoku przy udziale uczniów-skoczków.
- Podczas szkolenia naziemnego wyjaśnia się uczniom znaczenie właściwej sylwetki skoczka
podczas skoku, ze szczególnym uwzględnieniem fazy oddzielenia od samolotu i fazy
lądowania. Zwraca się także większą uwagę na przyswojenie przez uczniów zasad kontroli
spadochronu i ocenę jego możliwości manewrowych po zawiśnięciu na otwartej czaszy.

ZałącznikWielkość
2011_0379_U.pdf167.85 KB
comments powered by Disqus