Rozhermetyzowanie się kabiny samolotu Embraer 145 SP-LGL wskutek usterki zaworu sterowania ciśnieniem w kabinie 62/08

Data zdarzenia: 
30 January, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Switzerland
47° 27' 3.8736" N, 8° 33' 31.914" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 62/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Zurych (LSZH)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne: SP-LGL

Przyczyna incydentu:
Usterka pneumatycznego zaworu sterowania ciśnieniem w kabinie (Pneumatic Outflow
Valve), co doprowadziło do rozhermetyzowania się kabiny.

Zalecenia profilaktyczne:
Opisanie obu zdarzeń w Biuletynie Bezpieczeństwa Lotniczego Embraer-145.
Przeanalizować poprawność procedur identyfikacji usterek hermetyzacji kabiny.

Informacja dodatkowa: w dniu 12 marca 2008 r. samolot Embraer-145 o znakach SP-LGL
zakończył eksploatację w PLL Lot S. A.

ZałącznikWielkość
2008_62_U.pdf60.09 KB
comments powered by Disqus