Wypadek skoczka na spadochronie Crossfire2 129 spowodowany wykonaniem zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości 277/07

Data zdarzenia: 
30 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 20.424" N, 20° 52' 4.0836" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 277/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Crossfire2 129
Znaki rejestracyjne: -

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych:
- uznała, że przyczyną wypadku było wykonanie zakrętu do lądowania na zbyt małej
wysokości, co doprowadziło do zderzenia z ziemią z dużą prędkością i doznania przez skoczka
poważnych obrażeń ciała; oraz,
- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest
uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości
wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2007_277_U.pdf55.73 KB
comments powered by Disqus