Powstanie nienaturalnych drgań śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXP w płaszczyźnie poziomej podczas lotu 1453/10

Data zdarzenia: 
30 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 6' 31.788" N, 16° 52' 42.204" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1453/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXP

Nie ustalono przyczyny incydentu polegającego na powstaniu nienaturalnych drgań
śmigłowca w płaszczyźnie poziomej podczas lotu. Ponadto zdaniem Komisji jest mało
prawdopodobne, by tego typu drgania mogły być wywołane przez śnieg nagromadzony
w rękawach sterujących łopat wirnika głównego, gdyż analiza warunków pogodowych
w dniu zdarzenia oraz warunki w jakich hangarowany był śmigłowiec za tym nie
przemawiają. W trakcie miesięcznej obserwacji procesu eksploatacji śmigłowca po
zaistnieniu zdarzenia nie wniesiono uwag odnośnie występowania drgań.

Zalecenia profilaktyczne:
Zapoznać ze zdarzeniem pilotów i personel techniczny. Śmigłowiec poddać szczegółowemu
nadzorowi przez wyznaczoną grupę personelu SOT w Szczecinie.

ZałącznikWielkość
2010_1453_U.pdf60.47 KB
comments powered by Disqus