Przekroczenie dopuszczalnych obrotów wirnika śmigłowca Eurocopter EC135 P2+ SP-HXM spowodowane brakiem kontroli pilota nad dźwignią skoku i mocy 560/11

Data zdarzenia: 
31 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 22.7604" N, 20° 53' 38.1696" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 560/11

Miejsce zdarzenia: TSA 25 (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec EC 135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXM

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, polegającego na przekroczeniu ograniczeń eksploatacyjnych
śmigłowca poprzez doprowadzenie do wzrostu obrotów wirnika nośnego do wartości
125,38 % był niewłaściwy podział uwagi przez załogę, podczas wykonywania zakrętu. Brak
kontroli nad dźwignią skoku i mocy podczas wprowadzania w zakręt spowodował
samoczynne, niekontrolowane zmniejszenie skoku ogólnego wirnika nośnego, jego
odciążenie, spadek zapotrzebowania na moc poniżej wartości 10 % TRQ (poniżej tej
wartości FADEC nie utrzymuje nakazanych obrotów wirnika nośnego, natomiast ich
kontrola należy do pilota i jest realizowana poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni skoku
i mocy) i w konsekwencji rozkręcenie powyżej dopuszczalnego zakresu eksploatacyjnego.

Zalecenia profilaktyczne:
Wstrzymanie pilota w wykonywaniu lotów do czasu przeprowadzenia w Ośrodku Szkolenia
Lotniczego SP ZOZ LPR zajęć teoretycznych i zaliczenia sesji symulatorowej oraz omawianie
powyższego zdarzenia w ramach szkoleń okresowych.

ZałącznikWielkość
2011_560_U.pdf63.18 KB
comments powered by Disqus