Paralotnia

Awaryjne lądowanie w terenie przygodnym paralotni 1857/15

Data zdarzenia: 
30 August, 2015 - 13:50

 Opis: Około godziny 13.50 policjanci patrolujący okolicę zauważyli paralotnię wiszącą na drzewie. Pilot znajdował się około 2 m nad ziemią. Pilot nie odniósł obrażeń.

Zdarzenie lotnicze podczas wykonywania startu paralotnią NEMO XX 1826/15

Data zdarzenia: 
26 August, 2015 - 18:10

 Opis: Podczas wykonywania startu do pierwszego lotu uczeń usiadł w uprzęży bez osiągnięcia prędkości niezbędnej do oderwania się od ziemi. Doprowadziło to do przerwania procesu startu.

Zdarzenie lotnicze podczas lotu paralotnią 1648/15

Data zdarzenia: 
8 August, 2015 - 13:00

 Opis: Około 13.00 pilotujący wystartował i po chwili wleciał w obszar turbulentnego powietrza.

Zdarzenie lotnicze podczas lotu paralotnią Chilly 2 (Skywalk) 1646/15

Data zdarzenia: 
8 August, 2015 - 13:00

 Opis: Podczas lotu na paralotni z góry Żar, pilot leciał po zachodniej części góry nad lasem szukając noszeń. Podczas przelotu nad lasem parę razy udało mu się zwiększyć wysokość.

Zdarzenie lotnicze w trakcie przyziemienia paralotni Prymus 3 (Sol) 998/15

Data zdarzenia: 
13 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po wykonaniu poprawnego startu i lotu z elementami łagodnych zakrętów, będąc na wysokości 5-10 m skierowała paralotnię pod wiatr na prostą do lądowania.

Zdarzenie lotnicze na plaży w Trzęsaczu podczas lotu pilota z pasażerem paralotnią tandemem 1217/15

Data zdarzenia: 
28 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Na plaży grupa pilotów paralotniowych oferowała odpłatne loty w tandemie. Kobieta spacerująca wraz z rodziną zdecydowała się na skorzystanie z oferowanej usługi.

Zdarzenie lotnicze podczas naziemnych ćwiczeń praktycznych z paralotnią 1574/15

Data zdarzenia: 
2 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Ze względu na dogodne warunki atmosferyczne, instruktor prowadził z uczniem naziemne ćwiczenia praktyczne w zakresie doskonalenia techniki startu i sterowania paralotnią.

Zdarzenie lotnicze podczas startu paralotni EDEN 4-25 Macpara 1053/15

Data zdarzenia: 
17 June, 2015 - 17:30

 Opis: Wypadek zaistniał podczas wykonywania 4 lotu tego dnia. Pilot przygotował się do startu. Przeprowadził kontrolę poprawności podpięcia, ułożenia skrzydła oraz warunków do startu.

Odstąpienie od badania incydentu lotniczego 1433/15

Data zdarzenia: 
7 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną

Miejsce zdarzenia: Szczyrk

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: