Paralotnia

Gwałtowne przyziemienie pilota na paralotni Niviuk Icepack 3 po wejściu w obszar turbulencji 925/09

Data zdarzenia: 
30 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 925/09

Miejsce zdarzenia: Żmijewo-Gaje
Państwo: Polska

Przeciągnięcie skrzydła paralotni Katenga 2 podczas startu za wyciągarką 263/09

Data zdarzenia: 
3 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 263/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Przasnysz (EPPZ)
Państwo: Polska

Śmiertelny wypadek pilota na paralotni UP Blues M wskutek podwinięcia skrzydła i opadania w spirali 351/11

Data zdarzenia: 
25 April, 2011 - 17:15

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku lotniczym

Miejsce zdarzenia: Mirachowo k/Kartuz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia UP Blues M
Znaki rejestracyjne: -

Wypadek ucznia-pilota na paralotni Nemo S spowodowany podparciem się ręką po utracie równowagi podczas lądowania 921/10

Data zdarzenia: 
5 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 921/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Inowrocław - Latkowo (EPIN)
Państwo: Polska