Paralotnia

Śmiertelny wypadek pilota na paralotni UP Blues M wskutek podwinięcia skrzydła i opadania w spirali 351/11

Data zdarzenia: 
25 April, 2011 - 17:15

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku lotniczym

Miejsce zdarzenia: Mirachowo k/Kartuz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia UP Blues M
Znaki rejestracyjne: -

Wypadek ucznia-pilota na paralotni Nemo S spowodowany podparciem się ręką po utracie równowagi podczas lądowania 921/10

Data zdarzenia: 
5 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 921/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Inowrocław - Latkowo (EPIN)
Państwo: Polska

Wypadek pilota na paralotni Nemo L spowodowany w technice startu i niereagowaniem na komendy instruktora 598/10

Data zdarzenia: 
27 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 598/10

Miejsce zdarzenia: Dalków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Nemo L

Wypadek na paralotni Mac-Para Muse 25 wskutek braku wyhamowania skrzydła przed przyziemieniem 679/10

Data zdarzenia: 
11 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 679/10

Miejsce zdarzenia: Radziechowy k/Bielska-Białej
Państwo: Polska

Uchwała o umorzeniu postępowania ws. wypadku na paralotni VIP 24A w Kozłowie k/Gliwic 273/05

Data zdarzenia: 
26 September, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 273/05

Miejsce zdarzenia: Kozłów k/Gliwic
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu z udziałem paralotni ELF 24 spowodowanego błędami pilotażu 169/04

Data zdarzenia: 
22 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 169/04

Miejsce zdarzenia: Jeżów Sudecki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia ELF 24