Spadochron

Uchwała o umorzeniu postępowania dot. incydentu z udziałem spadochronu Drakkar w Michałkowie 74/03

Data zdarzenia: 
15 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 74/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wielkopolski - Michałków(EPOM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Drakkar
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: umorzono porstępowanie

Zalecenia profilaktyczne: brak

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu ST-120 w Kruszynie 72/03

Data zdarzenia: 
14 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 72/03

Miejsce zdarzenia: Kruszyn k/Bolesławca
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron ST-120
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: zbyt nisko wykonany manewr (zakręt) do lądowania

Zalecenia profilaktyczne: przeszkolenie z zakresu aerodynamiki lotu spadochronów szybujących

Uchwała o umorzeniu postępowania dot. incydentu z udziałem spadochronu Para Foil 282 w Bystrzycy Kłodzkiej 71/03

Data zdarzenia: 
14 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 71/03

Miejsce zdarzenia: Bystrzyca Kłodzka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Para Foil 282
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: umorzono dochodzenie

Zalecenia profilaktyczne: brak

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Para Foil 282 w Chrcynnie k/Nasielska 66/03

Data zdarzenia: 
8 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 66/03

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Para Foil 282
Znaki rejestracyjne: SP-20546

Przyczyna incydentu: błąd ułożenia spadochronu głównego do skoku

Zalecenia profilaktyczne:
- przeprowadzenie egzaminu kontolnego skoczna z umiejętności składania spadochronu Para Foil
- omówienie ze skoczkami zaistniałej sytuacji ze zwróceniem uwagi na konieczność starannego składania spadochronów do skoku

Wypadek podczas lądowania na spadochronie ST-7 w wyniku nieprzygotowania skoczka 63/03

Data zdarzenia: 
7 June, 2003 - 20:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku 63/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kazimierz Biskupi (EPKB)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron ST-7 s.2
Znaki rejestracyjne: brak

Numer akt: 63/03

Powiązane raporty:

Uchwała o umorzeniu postępowania w sprawie wypadku spadochronu Spectre-170 62/03

Data zdarzenia: 
7 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 62/03

Miejsce zdarzenia: Dymaczewo k/Poznania
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Spectre-170
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: umorzone postępowanie

Zalecenia profilaktyczne: brak

Uchwała o umorzeniu postępowania w sprawie wypadku spadochronu PD Stiletto-150 61/03

Data zdarzenia: 
31 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 61/03

Miejsce zdarzenia: Piotrków Trybunalski
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD Stiletto 150
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: postępowanie umorzone

Zalecenia profilaktyczne: -

Zakleszczenie linek podczas procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars 330 148/05

Data zdarzenia: 
31 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 148/05

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu:
Na podstawie przedstawionych informacji nie można wskazać przyczyny zaistnienia incydentu, to znaczy zakleszczenia linek podczas procesu otwarcia czaszy głównej, co doprowadziło do jej deformacji i obrotów.

Zalecenia profilaktyczne: brak.

Wypadek podczas lądowania na spadochronie L-2 Kadet 44/03

Data zdarzenia: 
18 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Sprawozdanie końcowe 44/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Pobiednik Wielki (EPKP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron L-2 Kadet
Znaki rejestracyjne: brak

Numer akt: 44/03

Powiązane raporty:

Uchwała dot. incydentu lotniczego z udziałem spadochronu PD Velocity 120 w Kazimierzu Biskupim 42/03

Data zdarzenia: 
17 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 42/03

Miejsce zdarzenia: Kazimierz Biskupi
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD Velocity 120
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: niesymetryczne ułożenie czaszy i linek w pokrowcu spadochronu głownego, a także niewielkie obroty ciała skoczka wokół osi pionowej podczas procesu otwierania spadochronu

Zalecenia profilaktyczne:
- zlecenie właścicielowi i jednocześnie użytkownikowi spadochronu PD Velocity 120 staranne, symetryczne układanie spadochronu do skoku