Spadochron

Zakleszczenie linek podczas procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars 330 148/05

Data zdarzenia: 
31 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 148/05

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu:
Na podstawie przedstawionych informacji nie można wskazać przyczyny zaistnienia incydentu, to znaczy zakleszczenia linek podczas procesu otwarcia czaszy głównej, co doprowadziło do jej deformacji i obrotów.

Zalecenia profilaktyczne: brak.

Wypadek podczas lądowania na spadochronie L-2 Kadet 44/03

Data zdarzenia: 
18 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Sprawozdanie końcowe 44/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Pobiednik Wielki (EPKP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron L-2 Kadet
Znaki rejestracyjne: brak

Numer akt: 44/03

Powiązane raporty:

Uchwała dot. incydentu lotniczego z udziałem spadochronu PD Velocity 120 w Kazimierzu Biskupim 42/03

Data zdarzenia: 
17 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 42/03

Miejsce zdarzenia: Kazimierz Biskupi
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD Velocity 120
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: niesymetryczne ułożenie czaszy i linek w pokrowcu spadochronu głownego, a także niewielkie obroty ciała skoczka wokół osi pionowej podczas procesu otwierania spadochronu

Zalecenia profilaktyczne:
- zlecenie właścicielowi i jednocześnie użytkownikowi spadochronu PD Velocity 120 staranne, symetryczne układanie spadochronu do skoku

Uchwała dot. incydentu lotniczego z udziałem spadochronu L-1 Feniks w Kazimierzu Biskupim 41/03

Data zdarzenia: 
17 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca
zdarzenia numer: 41/03

Miejsce zdarzenia: Kazimierz Biskupi
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron L-1 Feniks
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: nieprawidłowe ułożenie spadochronu do skoku

Zalecenia profilaktyczne:
- zobowiązanie skaczącego do gruntownego (ponownego) zapoznania się z instrukcją spadochronu L-1 Feniks
- przyjecie od skaczącego egzaminu ze znajomości instrukcji i praktycznej znajomości układania spadochronu do skoku

Zdarzenie lotnicze spadochronu Fury 135/05

Data zdarzenia: 
24 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 135/05

Miejsce zdarzenia: Polska Nowa Wieś
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Fury
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: Badanie umorzone.

Zalecenia profilaktyczne: brak.

Zdarzenie lotnicze spadochronu Mars 330 128/05

Data zdarzenia: 
16 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 128/05

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: Badanie umorzono.

Zalecenia profilaktyczne: brak.

Upadek spadochronu PD-176 w wyniku błędów manewrowych przy lądowaniu 35/03

Data zdarzenia: 
11 May, 2003 - 12:55

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku spadochronu PD-176

Miejsce zdarzenia: lotnisko Nowy Targ (EPNT)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron osobowy PD-176
Znaki rejestracyjne: brak

Numer akt: 35/03

Powiązane raporty:

Skręcenie linek spadochronu Vengeance 120 po otwarciu czaszy 34/03

Data zdarzenia: 
10 May, 2003 - 11:45

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego 34/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wielkopolski - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron osobowy Vengeance 120
Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 34/03

Powiązane raporty:

Nieświadome odblokowanie linki sterowniczej spadochronu Drakkar 124/05

Data zdarzenia: 
16 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 124/05

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Drakkar

Zablokowanie otwarcia spadochronu PD Stiletto i lądowanie na spadochronie zapasowym 21/03

Data zdarzenia: 
27 April, 2003 - 12:25

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron osobowy PD Stiletto
Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 21/03

Powiązane raporty: