A310

Naruszenie drogi startowej przez załogę samolotu Airbus A310 wskutek niezastosowania nakazu zatrzymania wydanego rpzez kontrolera 875/10

Data zdarzenia: 
13 August, 2010 - 17:59

Tytuł opracowania: Raport końcowy postępowania nr: ABI-6622-593/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A310