BE35

Lądowanie na lotnisku wojskowych z powodu usterki technicznej samolotu Beech A35 Bonanza D-EHVC 227/06

Data zdarzenia: 
31 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 227/06

Miejsce zdarzenia: Łask
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Beech A35 Bonanza