DR48

DR 48 Robin

Naruszenie przestrzeni kontrolowanej TMA EPSC przez samoloty DR48, DA40 i DR46 751/15

Data zdarzenia: 
16 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Naruszenie przestrzeni kontrolowanej TMA EPSC sektor lotniska Heringsdorf (EDAH) przez pilotów statków powietrznych (a/c): DR48, DA40 i DR46 wykonujące lot według przepisów VFR.