P2008

Tecnam P2008

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Tecnam P2008-JC 1250/16

Data zdarzenia: 
10 June, 2016 - 11:40

 Opis: Podczas inspekcji PML przez sokolnika na RWY 27 (na wschód od skrzyżowania RWY 27 z TWY A) została znaleziona osłona czujnika

Wykrycie pęknięcia goleni przedniej podczas obsługi samolotu samolotu Tecnam P2008-JC 754/16

Data zdarzenia: 
28 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas obsługi samolotu we własnej organizacji obsługowej CAMO, w trakcie realizacji biuletynu Wytwórcy SB 215 CS wykryto pęknięcie goleni przedniej.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Tecnam P2008JC 1836/15

Data zdarzenia: 
26 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wykonywania lotu szkolnego, po zawróceniu w trakcie kołowania po lądowaniu załoga poczuła drgania przedniej części kadłuba. Przerwano kołowanie i wyłączono silnik.