P28R

Wypadek samolotu Piper PA-28 Arrow D-EHFF 215/04

Data zdarzenia: 
20 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Album ilustracji z wypadku samolotu Piper PA-28R-200 Arrow II

Miejsce zdarzenia:
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-28R-200 Arrow II

Rozszczelnienie się instalacji hydraulicznej wypuszczania podwozia w samolocie Piper PA-28R-200 SP-KSD 100/08

Data zdarzenia: 
3 March, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 100/08

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-28R-200
Znaki rejestracyjne: SP-KSD

Przyczyna incydentu:
Rozszczelnienie się instalacji hydraulicznej wypuszczania podwozia, na skutek nie dokręcenia trzech z czterech nakrętek, złącz przewodów hydraulicznych, przy przejściu z kadłuba do prawego skrzydła.

Zalecenia profilaktyczne: nie zaproponowano.