Uchwała o odstąpieniu od badania zdarzenia lotniczego z udziałem motolotni nieustalonego typu w Brzeźcach k/Pszczyny 789/11

Data zdarzenia: 
10 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
49° 59' 3.4404" N, 18° 50' 14.9136" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 789/11

Miejsce zdarzenia: Brzeźce k/Pszczyny
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia nieustalonego typu
Znaki rejestracyjne: nieustalone

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.).
„ 1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, …”
„3) statek powietrzny […] był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami.”

ZałącznikWielkość
2011_789_U.pdf68.34 KB
comments powered by Disqus