Przecięcie przez niezidentyfikowany samochód osobowy drogi kołującemu samolotowi Boeing 737-300 368/06

Data zdarzenia: 
4 December, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 50.1984" N, 20° 58' 7.5" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 368/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Boeing 737-300
Znaki rejestracyjne: Brak

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu było nie zachowanie ostrożności oraz nie przestrzeganie zapisów "Instrukcji Ruchu Pojazdów i Pieszych w Porcie Lotniczum Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina" przez kierującego pojazdem.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wzmozenie działań kontrolnych na obszarze płyt postojowych pod kątem zapisów Instrukcji Ruchu Pojazdó i Pieszych.
2. Poinformowanie pracowników Pionu Operacyjnego PL Warszawa, odpowiedzialnych za szkolenie oraz nadawanie uprawnień do poruszania się po terenie lotniska, o konieczności szczególnego podkreślenia obowiązku ustępowania pierwszeństwa statkom powietrznym przez pojazdy, w trakcie przeprowadzanych szkoleń.
3. Przypomnienie właściwym służbom PAŻP o konieczności poinstruowania wszystkich kontrolerów, żeby po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w miarę możliwości, uzyskiwali informacje od zgłaszającej załogi a/c dotyczące numeru bocznego lub innych cech pojazdu umożliwiających jego identyfikację.
4. Informację o zdarzeniu niezwłocznie przekazywać do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego, który w ramach posiadanych uprawnień zleci odpowiednim służbom dalsze działanie.

ZałącznikWielkość
2006_368_U.pdf181.64 KB
comments powered by Disqus