Wykonanie przez załogę samolotu Cirrus SR-22 SP-AVB w trakcie odlotu manewrów nieuzgodnionych z kontrolerem TWR 964/09

Data zdarzenia: 
5 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 28' 28.038" N, 19° 5' 18.168" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 964/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cirrus CR-22
Znaki rejestracyjne: SP-AVG

Przyczyna incydentu:
Niezastosowanie się załogi statku powietrznego do otrzymanego od ATC zezwolenia.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu incydentu były:
• Brak uzgodnienia przez załogę statku powietrznego z TWR wykonania manewru
(symulacji sytuacji awaryjnej);
• Niejednoznaczne zgłoszenie symulowanej awarii silnika przez załogę statku
powietrznego;
• Brak zastosowania przez kontrolera TWR konkretnych czynności, zgodnych
z proceduralnymi technikami zapewnienia kontroli ruchu lotniczego (brak zapytania
o wysokość i pozycję a/c, brak „traffic information” dla podchodzącego a/c).

Zalecenia profilaktyczne:
• Skierowaniu (w możliwie najkrótszym terminie) zainteresowanego kontrolera TWR
na szkolenie z sytuacji awaryjnych na przykładzie zbadanego zdarzenia;
• Skierowaniu w/w kontrolera na szkolenie z języka angielskiego, niezależnie od
zdanego w 2007 roku testu ELPAC;
• Zaplanowaniu kontrolerowi udziału w sesji TRM/CISM.

Komisja zwraca uwagę na fakt, że do chwili podjęcia Uchwały nie otrzymała od firmy „Sky
Share” żadnej informacji dotyczącej podjęcia badania zdarzenia lotniczego lub przedstawienia
rezultatów takiego badania. Podmiot o obowiązku podjęcia badania zdarzenia lotniczego był
informowany przez nadzorującego badanie telefonicznie jak również poprzez wykorzystanie
poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkość
2009_964_U.pdf61.28 KB
comments powered by Disqus