Przerwanie startu samolotu SAAB 340A SP-KPG spowodowane drganiami wolantu 106/07

Data zdarzenia: 
6 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 10' 31.6704" N, 20° 57' 33.156" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 106/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot SAAB 340A
Znaki rejestracyjne: SP-KPG

Przyczyna incydentu:
Uszkodzenie siłownika trymera prawej lotki powodujące ustawienie jej w położeniu innym niż
NEUTRUM, co wywołało drgania na wolancie i wymusiło przerwanie startu. Nie ustalono
przyczyny uszkodzenia siłownika.

Zalecenia profilaktyczne:
1. W trakcie realizacji przeglądów liniowych typu A sprawdzono wg Aircraft Maintenance
Manual poprawność działania siłowników trymerów.
2. Sprawdzono, czy na innych samolotach są zabudowane słowniki z tej samej serii co siłownik,
który uległ uszkodzeniu.

ZałącznikWielkość
2007_106_U.pdf57.71 KB
comments powered by Disqus