Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ SP-HXF na lotnisku Warszawa-Babice 563/12

Data zdarzenia: 
8 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 9.012" N, 20° 54' 25.992" E

Opis: Przyczyną incydentu, polegającego na wyświetleniu się przestróg FADEC MINR, FLI
DEGR, FADEC FAIL, ENG MANUAL prawego silnika podczas lotu były zanieczyszczenia
złącz P1 systemu EEC (Electronic Engine Control) i P7 systemu DCU (Data Control Unit),
które spowodowały brak przepływu sygnałów w elektronicznym układzie sterowania
prawego silnika FADEC (Full Authority Digital Engine Control).
Pilot przerwał wykonywanie zadania i po ustaleniu warunków lotu zgodnie
z procedurami zawartymi w FLM powrócił na lotnisko startu EPBC bez następstw. Po
przemyciu złacz P1 i P7 przez personel SOT i sprawdzeniu układu, śmigłowiec został
dopuszczony do dalszej eksploatacji.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Warszawa-Babice

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Śmigłowiec EC 135 P2+

Znaki rejestracyjne: SP-HXF

Numer akt: 563/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20120563U.pdf52.38 KB
comments powered by Disqus