Naruszenie aktywnej strefy skoków spadochronowych przez samolot AN28 567/14

Data zdarzenia: 
9 May, 2014 - 13:39

Lokalizacja

FIR Warszawa (EPWW)
Poland

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych w strefie TRA 61 (około 3NM na wchód do lotniska
Częstochowa – Rudniki EPRU). Około godz. 13:39 UTC doszło do zbliżenie nieznanego dla
kontrolera ruchu lotniczego (KRL) organu kontroli zbliżania rejonu lotnisk Kraków (APP EPKK)
statku powietrznego, wykonującego lot w strefie TRA 61 (EPRU) z przelatującym, i będącym pod
kontrolą APP EPKK samolotu AN28. Strefa TRA 61 wyświetlona była na wskaźniku jako aktywna
od GND do poziomu lotu (FL) 113. KRL uznał, że strefa jest aktywna do FL115, a jej obniżenie
o 200 ft w systemie P_21 miało na celu zapobieżenie generowaniu fałszywych alarmów
o naruszeniu stref. Na to wskazywało również zachowanie się statku powietrznego wykonującego
lot w strefie TRA 61, który wznosił się i utrzymywał FL110. Samolot AN28 został skierowany na
punkt nawigacyjny BEVKI i wykonywał lot na FL120. Gdy odległość pomiędzy statkami
powietrznymi wynosiła ok. 5NM KRL zauważył zmianę wysokości lotu statku powietrznego
wykonującego lot w strefie TRA 61 do FL112. Po minięciu z samolotem AN28 statek powietrzny
w strefie TRA 61 rozpoczął wznoszenie do FL120. W trakcie zdarzenia poinformowano załogę
samolotu AN28 o statku powietrznym wykonującym lot w strefie TRA 61, i o odległościach
pomiędzy statkami powietrznymi. Asystent KRL skontaktował się z personelem organu zarządzania
przestrzenią powietrzną ASM i uzyskał informacje, że strefa TRA61 była aktywna do FL135, tak
więc będący pod kontrolą APP EPKK samolot AN28 w chwili zdarzenia znajdował się wewnątrz
aktywnej strefy TRA 61.

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: AN28

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 567/14

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2014_0567_u.pdf227.65 KB
comments powered by Disqus