AN28

Naruszenie aktywnej strefy skoków spadochronowych przez samolot AN28 567/14

Data zdarzenia: 
9 May, 2014 - 13:39

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych w strefie TRA 61 (około 3NM na wchód do lotniska
Częstochowa – Rudniki EPRU). Około godz. 13:39 UTC doszło do zbliżenie nieznanego dla

Uchwała dot. zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu An-28 lotnictwa państwowego na lotnisku EPBY 380/07

Data zdarzenia: 
1 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 380/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Obecność zwierząt na drodze startowej samolotu AN-28 26/06

Data zdarzenia: 
16 February, 2006 - 13:26

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 26/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot AN-28