Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Cessna 152 SP-KOG oraz AERO - AT3 - R100 SP-RWG 2021/1501

Data zdarzenia: 
9 June, 2021 - 08:40

Lokalizacja

Lotnisko Warszawa-Babice (EPBC)
Poland
52° 16' 9.0588" N, 20° 54' 25.9812" E

 Opis: 09.06.2021 r. loty po kręgu nadlotniskowym lotniska EPBC do RWY 28L wykonywał samolot Aero AT3-R100 oraz samolot Cessna 152. Załogi wykonywały loty szkole z instruktorami. Około godz. 08:40:50 samolot AT3 rozpoczął kolejny krąg, a samolot Cessna wykonywał lot za nim zachowując separację. W tym czasie w krąg nadlotniskowy włączał się inny samolot wykonujący lot z punktu VFR FOXTROT w kierunku pierwszego zakrętu. Instruktor samolotu AT3 błędnie zinterpretował korespondencję radiową, uznając, że w krąg włącza się za nim samolot Cessna.
Około godz. 08:44 samolot AT3 znajdował się po zewnętrznej stronie drugiego zakrętu, który wykonał około 20 s późnej, w wyniku czego znalazł się na zewnątrz kręgu około 1 km od jego trasy. Załoga samolotu Cessna oceniła, że samolot AT3 wykonuje lot w kierunku punktu LIMA opuszczając ATZ EPBC. Oba samoloty zmierzały w kierunku trzeciego zakrętu. Samolot Cessna leciał równolegle do boku z wiatrem wewnątrz kręgu, a samolot AT3 leciał na zewnątrz kręgu i zbliżał się do opublikowanej trasy kręgu nadlotniskowego. Utrzymywana przez samolot Cessna separacja za poprzednikiem znacznie zmniejszyła się w drugim zakręcie i nadal zmniejszała się w czasie lotu obu samolotów w kierunku trzeciego zakrętu. Załoga samolotu AT3 będąc na pozycji z wiatrem usłyszała, że tę pozycje zgłasza załoga samolotu Cessna. Po skontrolowaniu przestrzeni wokół własnego samolotu załoga samolotu AT3 zauważyła samolot Cessna z prawej strony, nieznacznie z tyłu i niżej o około 100-150 ft. W związku z tym instruktor samolotu AT3 poprosił załogę samolotu Cessna o wypracowanie separacji za jego samolotem. W ocenie instruktora samolotu Cessna to samolot AT3 znajdował się z tyłu. Instruktorzy wymienili opinie o zaistniałej sytuacji przez radio i kontynuowali lot. Załoga samolotu AT3 zarejestrowała sylwetkę samolotu Cessna w trzecim zakręcie. Około godz. 08:47 załogi obu samolotów wykonały trzeci zakrętu ścinając go. Samolot Cessna, wykonując w kręgu nadlotniskowym lot po krótszej drodze, wyprzedził samolot AT3. Po wykonaniu trzeciego zakrętu załoga samolotu AT3 wypracowała separację za samolotem Cessna. Oba samoloty kontynuowały lot bez następstw.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Warszawa-Babice (EPBC)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 152 / AERO - AT3 - R100

Znaki rejestracyjne: SP-KOG / SP-RWG

Numer akt: 2021/1501

ZałącznikWielkość
2021_1501_uchwala.pdf1.13 MB
comments powered by Disqus