Zderzenie z ptakiem i przerwanie startu przez załogę samolotu ATR-72 SP-LFE 847/10

Data zdarzenia: 
9 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 25' 20.1396" N, 16° 49' 11.9388" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 847/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Poznań - Ławica (EPPO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72
Znaki rejestracyjne: SP-LFE

Przyczyna incydentu:
Obecność ptaków w rejonie drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:
Nieskuteczne sposoby odstraszania ptactwa w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne.

ZałącznikWielkość
2010_847_U.pdf41.33 KB
comments powered by Disqus