Uszkodzenie szybowca Nimbus 4M HB-2254 wskutek opóźnionego lądownia w terenie przygodnym po zaniku noszeń 1004/11

Data zdarzenia: 
9 August, 2011 - 14:08

Lokalizacja

Poland
54° 0' 1.2276" N, 23° 22' 47.3844" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1004/11

Miejsce zdarzenia: okolice miejscowości Giby k/Sejn
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec Schempp-Hirth Nimbus 4M
Znaki rejestracyjne: HB-2254

Przyczyna wypadku:
Zbyt późne podjęcie przez pilota decyzji o lądowaniu w terenie po pogorszeniu się
warunków meteorologicznych.

Okolicznościami sprzyjającymi były:
1) Wlecenie przez pilota nad teren leśny w warunkach stale pogarszających się noszeń;
2) Zbyt późne przystąpienie do uruchomienia zespołu napędowego;
3) Psychologiczny czynnik rywalizacji podczas zawodów.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze
zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie proponuje
wprowadzenie zalecenia profilaktycznego.

Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi i komentarze:
Osoby dyżurujące przy telefonach alarmowych 112 na terenie kraju powinny posiadać
przynajmniej podstawową komunikatywną znajomość języków obcych (angielski, rosyjski, ew.
niemiecki), która staje się niezbędna wobec specyfiki napotykanych przypadków i okoliczności
– nie tylko lotniczych.

ZałącznikWielkość
2011_1004_U.pdf64.91 KB
comments powered by Disqus