Zdarzenie samolotu BOEING 737-400 na lotnisku Katowice-Pyrzowice 1357/12

Data zdarzenia: 
9 October, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 28' 27.3" N, 19° 4' 48.108" E

Opis: W trakcie rozruchu silnika Nr 2 załoga stwierdziła odmienną niż zwykle akustykę towarzyszącą procesowi uruchamiania (w czasie ok 15 s). Rozruch wykonany był prawidłowo tzn.: przy N2~25%, podane zostało paliwo, a po ok 2-3s nastąpił zapłon. W początkowej fazie rozruchu wskazania przyrządów kontroli pracy silnika (EGT, N2, N1 oraz poziom wibracji) były bez uwag. Po osiągnięciu ok 480ºC (maksymalna temperatura do uruchomienia wynosi 725ºC) pojawiła sie sygnalizacja "flashing EGT Window" wskazująca na możliwość przekroczenia maksymalnej temperatury uruchomienia silnika na ziemi (725ºC). Nastąpiło zatrzymanie wzrostu N2 przy obrotach ok 48%, a N1 przy obrotach ok 15%. Nastąpił powolny wzrost EGT do temperatury 520ºC, a pozostałe parametry wzrastały bardzo powoli. Kapitan przerwał rozruch wywołując jednocześnie listę kontrolną "aborted start engine". Po jej wykonaniu załoga skonsultowała sie z personelem technicznym organizacji obsługowej. Po konsultacjach ponowiono próbę uruchomienia silnika wykorzystując prawy iskrownik. Wystąpiły takie same objawy jak w trakcie pierwszej próby uruchomienia silnika. Przerwano rozruch. Pasażerowie zostali przewiezieni do terminala . Podstawiono drugi samolot, który wykonał rejs.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Katowice-Pyrzowice

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot BOEING 737-400

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1357/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20121357U.pdf194.51 KB
comments powered by Disqus