Pojawienie się ostrzeżeń na wskaźnikach EADI i EHSI samolotu Piaggio P180 Avanti SP-MXH podczas testu awioniki 1370/10

Data zdarzenia: 
9 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 46.2864" N, 20° 57' 39.0276" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1370/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piaggio P180 Avanti
Znaki rejestracyjne: SP-MXH

Przyczyna incydentu:
Nieprawidłowa zabudowa bloku systemu nawigacji DPU-85N polegająca na zbyt płytkim
jego wsunięciu w ramę, co skutkowało nieprawidłowym kontaktem elektrycznym na
wielopinowym złączu zabudowanym na tylnej ścince tego bloku. Brak kontaktu
elektrycznego na złączu spowodował pojawienie się czerwonych flag na wskaźnikach EADI
(Electronic Attitude Direction Indicator, elektroniczny wskaźnik położenia samolotu
w przestrzeni) i EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator, elektroniczny wskaźnik
sytuacji horyzontalnej) oraz brak reakcji EHSI na zadane nastawy panelu sterowania
podczas testu awioniki w czasie wykonywania naziemnej procedury przygotowywania do
lotu.

Zalecenia profilaktyczne:
Przeprowadzenie odświeżających szkoleń dla mechaników dotyczących zasad zabudowy i
wybudowy bloków elektro-awionicznych z jednoczesnym omówieniem niniejszego zdarzenia.

ZałącznikWielkość
2010_1370_U.pdf61.09 KB
comments powered by Disqus