Uchwala dot. wypadku uszkodzenia goleni podwozia samolotu Dyn'Aero MCR-01 D-MBDG podczas dobiegu 320/06

Data zdarzenia: 
10 October, 2006 - 13:00

Lokalizacja

Płock
Poland
52° 33' 42.2748" N, 19° 43' 11.7984" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 320/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Płock (EPPL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Dyn'Aero MCR-01
Znaki rejestracyjne: D-MBDG

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami wypadku polegającego na złamaniu goleni
lewego podwozia głównego podczas dobiegu były:
1. Osłabienie konstrukcji goleni podwozia w okresie poprzedzającym zdarzenie w wyniku
znacznej liczby wykonanych lądowań podczas intensywnej eksploatacji obejmującej loty
szkolno-treningowe,
2. Wkołowanie w nierówność nawierzchni lotniska podczas dobiegu.
Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
- Właściwości konstrukcyjne podwozia samolotu,
- Brak ogólnie dostępnej informacji o złym stanie nawierzchni lotniska (np.NOTAM).

Komisja sformułowała następujące zalecenia profilaktyczne:
• Dla Zarządzającego lotniskiem w Płocku (EPPL): wykonać i utrzymywać w odpowiednim stanie
oznakowania powierzchni roboczej lotniska oraz dbać o jej właściwą jakość,
• Dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego: skontrolować stan oznakowań powierzchni roboczej lotniska
w Płocku (EPPL) i ich zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

ZałącznikWielkość
2006_320_U.pdf64.57 KB
comments powered by Disqus