Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów De Havilland DHC8-400 YL-BAH oraz Boeing 737 800 SP-LWA 2019/3499

Data zdarzenia: 
12 August, 2019 - 18:25

 Opis: 12.08.2019 r. samolot De Havilland DH8D-400 wykonywał przelot na FL1 240 przez TMA2 Warszawa. Trasa lotu samolotu DH8D była potencjalnie konfliktowa z odlotami z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) w kierunku zachodnim, w okolicach granicy APP3 z sektorem ACC4 TC. Jednym z samolotów odlatujących z lotniska EPWA był samolot Boeing 737-800. Załoga samolotu B738 otrzymała od EC5 APP Warszawa zezwolenie na początkowe wznoszenie do FL 230 i informację o ruchu. Zezwolenie zapewniało separację pionową z przelotem do uzyskania separacji bocznej z samolotem DH8D. Po minięciu linii drogi samolotu DH8D załoga samolotu B738 otrzymała zezwolenie na dalsze wznoszenie do FL 340.W czasie wydania zezwolenia odległość między samolotami była mniejsza od wymaganych 5 NM separacji bocznej. Następnie EC polecił załodze samolotu DH8D nawiązanie łączności z ACC. W czasie przekazania kontroli nad samolotem DH8D znajdował się on daleko od granicy przestrzeni APP i ACC. Samolot B738 minął punkt nawigacyjny DIBLO i zgodnie z zaplanowaną trasą rozpoczął zakręt w lewo w kierunku punktu INDIG. Linie dróg samolotów stały się lekko rozbieżne, a odległość między samolotami zwiększała się powoli. Samolot DH8D znajdował się „na godzinie 9”6 samolotu B738. Około godz. 18:25 samolot B738 przecinał FL 230, a odległość między samolotami wynosiła 2,62 NM. System PEGASUS_21 wygenerował ostrzeżenie STCA. Zezwolenie na dalsze wznoszenie samolotu B738 zostało wydane po przecięciu przez niego linii drogi samolotu DH8D, jednak było to uczynione zbyt wcześnie i nie zapewniało wymaganej separacji poziomej. Wydając zezwolenie na dalsze wznoszenie załodze samolotu B738, EC nie uwzględnił zaplanowanej trasy lotu tego samolotu. Po zauważeniu konfliktu, EC niezwłocznie podjął prawidłowe działanie w celu odzyskania separacji. Nakazał załodze samolotu B738 wykonanie zakrętu w prawo na kurs 295°, w następstwie czego drogi samolotów stały się bardziej rozbieżne. W tym czasie odległość między samolotami wzrosła do 2,84 NM, przy separacji pionowej 700 ft. W momencie minięcia się samolotów na FL 240 odległość między nimi wynosiła 3,93 NM. Po osiągnięciu wymaganych separacji, zarówno poziomej powyżej 5 NM, jak i pionowej 1000 ft, samolot B738 został skierowany ponownie na punkt nawigacyjny INDIG oraz wysłany na łączność do ACC.

Miejsce zdarzenia: Okolice granicy pomiędzy GAT ACC i APP Warszawa

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: De Havilland DHC8-400 / Boeing 737

Znaki rejestracyjne: YL-BAH / SP-LWA

Numer akt: 2019/3499

ZałącznikWielkość
2019_3499_u.pdf67.81 KB
comments powered by Disqus