Nieprawidłowe wskazania paliwomierzy samolotu ATR-72/202 SP-LFE podczas lotu 481/07

Data zdarzenia: 
12 November, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 481/07

Miejsce zdarzenia: trasa przelotu Warszawa - Ryga
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72/202
Znaki rejestracyjne: SP-LFE

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu polegającego na nieprawidłowych wskazaniach
paliwomierzy mogło być uszkodzenie wiązki przewodów elektrycznych.

PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
1. Współpraca z producentem w zakresie ustalenia przyczyny wystąpienia usterki
2. Przekazanie informacji o usterce obsłudze technicznej

oraz zaproponowane zalecenia profilaktyczne:
przekazanie załogom procedury postępowania w przypadku wystąpienia usterki.

ZałącznikWielkość
2007_481_U.pdf55.71 KB
comments powered by Disqus