Utrata sterowania śmigłem silnika nr 1 w samolocie ATR-42/500 SP-EDD 350/07

Data zdarzenia: 
13 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Goleniów
Poland
53° 35' 1.86" N, 14° 54' 11.4084" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 350/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Goleniów (EPSC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-42/500
Znaki rejestracyjne: SP-EDD

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na utracie sterowania śmigłem silnika nr 1 było
uszkodzenie bloku elektronicznego PIU (Propeller Interface Unit).

Okolicznością towarzyszącą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było:
niewykonanie przez załogę odpowiedniej listy kontrolnej.

PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
1. Powiadomienie producenta o zaistniałym zdarzeniu.
2. Poinformowanie załóg EuroLOT-u.
3. Złożenie do Szefa Działu Szkolenia EuroLOT S.A. wniosku o zwrócenie uwagi na możliwość
występowania takiej usterki podczas przeszkalania załóg na samolot ATR 42-500.

Ponadto określa dodatkowo następujące zalecenie profilaktyczne:
Zwrócić uwagę załogom EuroLOT-u na konieczność przestrzegania procedur dotyczących
obowiązku realizacji odpowiednich list kontrolnych w przypadku wystąpienia na pokładzie
statku powietrznego jakiejkolwiek niesprawności.

ZałącznikWielkość
2007_350_U.pdf62.31 KB
comments powered by Disqus