Zderzenie z sarnami podczas lądowania samolotu Boeing 737 SP-LKF 23/09

Data zdarzenia: 
14 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Wrocław
Poland
51° 6' 10.2132" N, 16° 53' 20.0652" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 23/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-55D
Znaki rejestracyjne: SP-LKF

Przyczyna incydentu:
Obecnosci zwierzyny płowej na polu manewrowym z powodu nie pełnego zabezpieczenia
lotniska przed dostepem dzikich zwierzat.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje proponowane działania profilaktyczne przez Port Lotniczy tj.
-sprawdzenie stanu ogrodzenia i jego poprawe zapewniajaca całkowita szczelnosc bram
lotniska, założenie siatki o małym wymiarze oczek jak również likwidowanie podkopów
i uszkodzen ogrodzenia,
- prowadzenie wraz z PZŁ odłowu zwierzat na terenie lotniska,
- wycinanie drzew i krzewów które sprzyjaja gnieżdżeniu sie zwierzat i ptaków.
Metody te powinny byc jednak skutecznie, szybko i w pełnym zakresie zastosowane.

ZałącznikWielkość
2009_23_U.pdf46.78 KB
comments powered by Disqus