Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Airbus A321 D-AIDG oraz De Havilland DHC8-400 SP-EQI 2022/3446

Data zdarzenia: 
14 June, 2022 - 18:04

Lokalizacja

Czech Republic
49° 56' 2.0004" N, 18° 16' 59.9988" E

 Opis: Samolot De Havilland DHC8-400 o znakach rozpoznawczych SP-EQI znajdował się w przestrzeni odpowiedzialności APP Ostrava (Czechy) i wykonywał lot na punkt BAVOK ze wznoszeniem do FL 110. O godz. 17:59:23 samolot DHC8, będący na FL 82, został przesłany na łączność z APP Kraków i otrzymał zezwolenie na dalsze wznoszenie do FL 250. Wykonano właściwą koordynację z APP Ostrawa i ACC Praha (Czechy). W międzyczasie EC2 APP Kraków wydał zezwolenie dla załogi samolotu DHC8 na lot na punkt LOGDA. W tym czasie w dolocie od zachodu do punktu PADKA, na FL 309 zniżając do FL 190, znajdował się samolot Airbus A321 o znakach rozpoznawczych D-AIDG. O godz. 18:01:38 samolot A321zgłosił się na łączność z APP Kraków i otrzymał instrukcję zniżania do FL 130 oraz na podejście do lotniska EPKK według procedury STAR PADKA 3G. Odległość pomiędzy statkami powietrznymi, oraz różnica wysokości były na tyle duże, że EC APP ocenił początkowo, iż wydane zezwolenia nie będą konfliktowe. W trakcie zmniejszania się separacji pomiędzy tymi samolotami, uwaga zarówno EC APP jak i PC3 koncentrowała się na prowadzeniu korespondencji radiowej i koordynacji ruchu kilku innych statków powietrznych znajdujących się w innej części TMA Kraków. O godz. 18:04:19 system PEGASUS_21 wygenerował ostrzeżenie STCA4 dla obu samolotów. Statki powietrzne znajdowały się w tym czasie 8,14 NM od siebie na kursach zbieżnych, a różnica wysokości wynosiła 2800 ft. Jako najmniejszą przewidywaną odległość między samolotami system wyliczył 3,18 NM. W czasie pojawienia się ostrzeżenia systemowego STCA, EC prowadził uzgodnienia dotyczące warunków przelotu przez TMA Kraków z załogą innego samolotu. Kiedy EC zauważył ostrzeżenie STCA, podjął działania mające zapobiec utracie wymaganej separacji. O godz. 18:04:38 nakazał on załodze samolotu A321wykonanie zakrętu w prawo na kurs 120° oraz zatrzymanie zniżania, a następnie nakazał zatrzymanie wznoszenia załodze samolotu DHC8 używając frazeologii naglącej („natychmiast”). Obie załogi potwierdziły otrzymane instrukcje. Działania EC APP, choć zwiększyły dystans pomiędzy samolotami, to nie zapobiegły zmniejszeniu separacji poniżej wymaganego minimum. Wymagana separacja wynosiła co najmniej 5 NM w poziomie lub 1000 ft w pionie. System PEGASUS_21 wygenerował ostrzeżenie STCA VIOLATION, a EC APP widząc, iż odległość oraz wzajemne położenie samolotów nie stwarzają ryzyka kolizji (odległość pozioma 3,9 NM, na kursach rozbieżnych), nie wydał dalszych instrukcji w celu zwiększenia separacji. Działania korygujące podjęte przez EC APP zwiększyły wartość separacji poziomej z przewidywanej 3,18 NM na rzeczywistą 3,9 NM. Najmniejsza separacja pionowa wyniosła 300 ft. O godz. 16:05:36 separacja pomiędzy samolotami została przywrócona. Załogi samolotów nie zgłosiły aktywacji alarmów systemów TCAS. Po przywróceniu wymaganej separacji załogi otrzymały odpowiednie instrukcje i kontynuowały lot zgodnie z planami. W czasie zaniżenia separacji pomiędzy samolotami natężenie ruchu w przestrzeni TMA Kraków było średnie, jednakże ilość potrzebnych koordynacji sprawiała, że stopień skomplikowania sytuacji był duży. EC oświadczył, że do zdarzenia doszło w następstwie chwilowej utraty świadomości sytuacyjnej. Wpływ na jej wystąpienie miała konieczność dokonania koordynacji warunków przelotu innego samolotu oraz prowadzenie korespondencji z innym ruchem.

Miejsce zdarzenia: Rejon punktu nawigacyjnego PADKA

Państwo: Czechy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Airbus A321 / De Havilland DHC8 – 400

Znaki rejestracyjne: D-AIDG / SP-EQI

Numer akt: 2022/3446

ZałącznikWielkość
2022_3446_uchwala.pdf136.8 KB
2022_3446_resolution.pdf94.93 KB
comments powered by Disqus