A321

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Airbus A321 D-AIDG oraz De Havilland DHC8-400 SP-EQI 2022/3446

Data zdarzenia: 
14 June, 2022 - 18:04

 Opis: Samolot De Havilland DHC8-400 o znakach rozpoznawczych SP-EQI znajdował się w przestrzeni odpowiedzialności APP Ostrava (Czechy) i wykonywał lot na punkt BAVOK ze wznoszeniem do FL 110.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia po starcie samolotu Airbus A321-211 907/17

Data zdarzenia: 
7 May, 2017 (godzina nieokreślona)

 Opis:Podczas wznoszenia po starcie załoga stwierdziła niskie ciśnienie oleju dla silnika nr 1 (pozostałe parametry pracy były w normie).

Naruszenie granicy strefy przez samolot Airbus A321 1267/15

Data zdarzenia: 
7 June, 2015 - 11:46

 Opis: Samolot A321 podczas lotu z Berlina do Hurghady otrzymał zezwolenie na nierestrykcyjne wznoszenie do FL330.

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu okresowego samolotu Airbus A321-232 1868/13

Data zdarzenia: 
2 December, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu okresowego stwierdzono, że pokrywy luków podwozia głównego otworzyły się częściowo i pozostały w niewielkiej odległości od pozycji całkowicie zamkniętej.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Airbus A321 334/16

Data zdarzenia: 
2 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego, załoga samolotu Airbus A321 (A321) wykonująca lot na trasie UUDD-EGLL, po przekazaniu na łączność radiową z sektora „GS” (częstotliwoś

Wstrzymanie wypychania ze stanowiska postojowego samolotu Airbus A321 2507/15

Data zdarzenia: 
30 November, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego, procedura wypychania samolotu Airbus A321 ze stanowiska postojowego nr 17 musiała zostać wstrzymana z uwagi na nieustąpienie mu pierws

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Airbus A321 i Airbus A320 23/15

Data zdarzenia: 
11 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych A321 i A320 w okolicach punktów nawigacyjnych LAGAR i TOMTI.

Miejsce zdarzenia:FIR EPWW

Państwo: Polska

Naruszenie minimów separacji pomiędzy samolotami Cessna 550 Citation Bravo i Airbus A321-211 552/14

Data zdarzenia: 
8 May, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych w pobliżu punktu nawigacyjnego MAPIK. Kontroler (KRL) sektora GAT ACC wydał zezwolenie kontroli dla C550 na zajecie FL 400 z FL 340.