Zakłócenia w pracy i wyłączenie przez załogę silnika nr 2 samolotu Boeing 737-500 SP-LKA w trakcie zniżania 155/03

Data zdarzenia: 
14 August, 2003 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Germany
50° 1' 9.3468" N, 8° 32' 22.0812" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 155/03

Miejsce zdarzenia: rejon lotniska Frankfurt (EDDF)
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKA

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na zakłóceniach w pracy silnika nr 2, które wymusiły
jego wyłączenie przez załogę byłą nieprawidłowa praca agregatu Main Engine Control,
który przez niewłaściwe ustawienie łopatek przestawianego aparatu kierującego (Variable
Stator Vane) spowodował wystąpienie pompażu w sprężarce wysokiego ciśnienia (High
Pressure Compressor) tego silnika.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Omówienie i ustalenie sposobu ścisłej współpracy między Działem Zarządzania Zespołami
Napędowymi (TLR) i Działem Floty B737 (LP2) w zakresie monitorowania silników
samolotów B737.
2. Przygotowanie przez Sekcję Metodyki i Programów (LTTM) na podstawie ustaleń Działu
Zarządzania Zespołami Napędowymi i Działu Floty (TLR-LP2) Biuletynu Informacyjnego dla
załóg samolotów B737.
3. Rozprowadzenie przez Sekcję Metodyki i Programów (LTTM) wśród załóg kokpitowych
instrukcji „Specific Operating Instructions - CFM56 Turbofan Engine”
4. Przeprowadzenie przez Dział Służby Pilotów (LP) przy współpracy z Działem Służby
Personelu Pokładowego(LS) i Biurem Szkolenia (LT) analizy procedury dostępu do kokpitu
w sytuacjach awaryjnych w świetle zaistniałego zdarzenia.
5. Wprowadzenie przez Sekcję Metodyki i Programów (LTTM) przy współpracy z Działem
Służby Pilotów (LP) do sesji symulatorowej zagadnień dotyczących wystąpienia pompażu
silnika i wykonania „Engine Limit/Surge/Stall Checklist”.
6. Omówienie zdarzenia na zajęciach z zakresu CRM dla Personelu Pokładowego w ramach
szkoleń okresowych (RET).
7. Przygotowanie biuletynu informacyjnego dla personelu latającego i personelu pokładowego
PLL LOT SA na temat badanego zdarzenia.
8. Z Protokołem z posiedzenia Komisji Badania Zdarzeń Lotniczych zapoznać personel PLL LOT
SA.

ZałącznikWielkość
2003_155_U.pdf65.15 KB
comments powered by Disqus