Błędne wykonanie polecenia wydanego przez kontrolera ruchu lotniczego przez załogę samolotu ATR 42-500 SP-EDE 175/08

Data zdarzenia: 
15 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 25' 15.7116" N, 16° 49' 34.77" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 175/08

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna Poznań-Ławica
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR 42-500
Znaki rejestracyjne: SP-EDE

Przyczyna incydentu:
Błędne wykonanie przez załogę samolotu ATR 42 polecenia wydanego przez kontrolera ruchu lotniczego (KRL).

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje zalecenia w zakresie bezpieczeństwa przedstawione przez Komisję Badania Incydentów Lotniczych EuroLOT S.A.
Jednocześnie zaleca:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:
1. Przypomnieć KRL o obowiązku przekazywania informacji o lokalnym ruchu zasadniczym załogom statków powietrznych.
2. Zwrócić uwagę KRL na zasady prowadzenia korespondencji w języku angielskim, jeżeli załoga statku powietrznego przy pierwszym kontakcie radiowym użyła tego języka.
3. Podjąć działania w celu wyposażenia radaru organu kontroli zbliżania APP lotniska Poznań-ławica (EPPO) o informację przedstawiającą sytuację meteorologiczną w rejonie lotniska.
Urząd Lotnictwa Cywilnego:
4. Rozważyć wprowadzenie w lotach według przepisów IFR w przestrzeni kontrolowanej używania w korespondencji radiowej, przez organy kontroli ruchu lotniczego oraz pilotów tylko języka angielskiego, a w szczególności w rejonach i strefach kontrolowanych lotnisk oraz na płycie manewrowej lotnisk kontrolowanych.
Wprowadzenie powyższego zalecenia umożliwi monitorowanie sytuacji ruchowej wszystkim pilotom wykonującym loty w przestrzeni kontrolowanej oraz operacje na płycie manewrowej lotniska kontrolowanego.

ZałącznikWielkość
2008_175_U.pdf758.28 KB
comments powered by Disqus