Obrót skoczka i owinięcie linką pilocika spadochronu Mars 291 po opuszczeniu samolotu 250/07

Data zdarzenia: 
15 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Szymanów
Poland
51° 12' 18.198" N, 16° 59' 45.6756" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 250/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Szymanów (EPWS)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 291
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Błąd techniki skoku polegający na niewłaściwym przygotowaniu i opuszczeniu statku
powietrznego, co doprowadziło do wykonania obrotu i owinięciu ucznia-skoczka pilocikiem
z osłonką.
Uczeń-skoczek podjął prawidłowe działania w sytuacji awaryjnej.

Komisja nie określała nowych zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2007_250_U.pdf223.83 KB
comments powered by Disqus