Przerwanie startu samolotu Embraer 145 SP-LGE spowodowany wjechaniem samolotu w stado ptaków na drodze startowej 973/09

Data zdarzenia: 
15 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 973/09

Miejsce zdarzenia:
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne: SP-LGE

Przyczyna incydentu:
Obecność ptaków w okolicy drogi startowej podczas startu samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Nie skuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje
działań profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2009_973_U.pdf41.96 KB
comments powered by Disqus