Usterka pakietów grzewczych instalacji odladzania tylnego wirnika śmigłowca Mi-2 Plus SP-WXO 391/06

Data zdarzenia: 
16 February, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 20.5896" N, 20° 54' 29.3652" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 391/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec PZL Mi-2 Plus
Znaki rejestracyjne: SP-WXO

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na stwierdzeniu podczas
przeglądu międzylotowego odklejenia pakietów grzewczych instalacji odladzania łopat
wirnika ogonowego od obu przylegających do tych pakietów warstw tkanin, było zbyt
intensywne działanie elektrycznego układu odladzania łopat wirnika głównego i wirnika
ogonowego, powodujące przegrzanie i utratę właściwości materiału między pakietami
grzewczymi a warstwami tkanin do nich przylegającymi.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje działania profilaktyczne użytkownika, polegające na zdemontowaniu wirnika
ogonowego i przesłaniu go do wytwórcy śmigłowca oraz dokonaniu sprawdzenia układu grzejnego
łopat wirników na wszystkich posiadanych śmigłowcach.
Zaleceń profilaktycznych Komisja nie formułuje.

ZałącznikWielkość
2006_391_U.pdf57.07 KB
comments powered by Disqus