Nieprawidłowości podczas wymiany koła przedniego podwozia samolotu Airbus A320 HA-LPC 209/09

Data zdarzenia: 
16 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 28' 18.4044" N, 19° 4' 22.4364" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 209/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A320
Znaki rejestracyjne: HA-LPC

Przyczyna incydentu:
1. Nieprzestrzeganie istniejących procedur związanych z wymianą koła przedniego
podwozia statku powietrznego przez personel techniczny poprzez pozostawienie sworznia
blokującego przednie podwozie po wykonanych pracach.
2. Nieprzestrzeganie przez załogę samolotu procedury związanej z prawidłowym
wykonaniem przeglądu przedlotowego statku powietrznego.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wydanie notatki bezpieczeństwa (Safety Notice) dla obsługi liniowej (line maintenace staff)
zawierającej raport błędów obsługi i zalecenia profilaktyczne (usunięcie wszystkich narzędzi,
dezaktywacji i zabezpieczeń przed zwolnieniem samolotu).
2. Wydanie notatki bezpieczeństwa (Safety Notice) dla personelu płytowego (push-back
presonel) nakazującej zwrócenie uwagi na czerwone i pomarańczowe taśmy ostrzegawcze
z napisem „Remove Before Flihgt”.
3. Wprowadzenie zmiany procedury w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Maintenance
Organisation Exposition, MOE) nakazującej dodatkową kontrolę urządzeń zabezpieczających.
4. Opracowanie i przekazanie pilotom notatki przypominającej zasady i potrzebę właściwego
wykonywania wizualnej kontroli przedstartowej (Notification to pilot regarding visual check).

ZałącznikWielkość
2009_209_U.pdf58.95 KB
comments powered by Disqus