Splątanie linki nośnej i sterowniczej spadochronu Drakkar wskutek nieprawidłowego ułożenia czaszy 724/10

Data zdarzenia: 
17 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 53' 54.5532" N, 20° 43' 58.35" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 724/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Drakkar
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu był błąd w układaniu czaszy głównej, co
spowodowało powstanie węzła na lince nośnej i lince sterowniczej i doprowadziło do
obrotów czaszy. Uczeń-skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową.

Zalecenia profilaktyczne:
Zdarzenie omówiono ze skoczkami uczestniczącymi w skokach. Układaczy uczulono, aby
podczas składania spadochronów zwracali uwagę na prawidłowość i kolejność rozłożenia
poszczególnych grup linek nośnych oraz sterowniczych.

ZałącznikWielkość
2010_724_U.pdf59.46 KB
comments powered by Disqus