Zablokowanie pilocika czaszy głównej spadochronu Para Foil 2000 w kieszonce 740/10

Data zdarzenia: 
17 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 0' 35.5464" N, 20° 55' 43.0032" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 740/10

Miejsce zdarzenia: Przasnysz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Para Foil 2000
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na zablokowaniu pilocika czaszy głównej w kieszonce
pokrowca było nadmierne zużycie materiału kieszonki pilocika czaszy głównej, które nie
zostało zidentyfikowane przez mechanika dokonującego obsługę techniczną spadochronu
przed zaistnieniem incydentu, ani przez skoczka, który używał tego spadochronu.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było stosunkowo niewielkie
odkształcenie trwałe materiału kieszonki.