PARAFOIL

Zablokowanie otwarcia czaszy Para Foil 282 spowodowane błędem w układaniu spadochronu 1339/10

Data zdarzenia: 
4 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1339/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Zablokowanie pilocika czaszy głównej spadochronu Para Foil 2000 w kieszonce 740/10

Data zdarzenia: 
17 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 740/10

Miejsce zdarzenia: Przasnysz
Państwo: Polska

Zużycie eksploatacyjne linki sterowniczej spadochrony Para-Foil 252 297/07

Data zdarzenia: 
15 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 297/07

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Para-Foil 252

Przeciągnięcie na małej wysokości spadochronu Para Foil 282 i twarde przyziemienie skoczka 793/09

Data zdarzenia: 
20 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 793/09

Miejsce zdarzenia: Jeżów Sudecki
Państwo: Polska

Zbyt późna i nieprawidłowa reakcja na niedolot do planowanego miejsca przyziemienia spadochronu Para-Foil 282 285/06

Data zdarzenia: 
13 September, 2006 - 10:30

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Szymanów
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Para-Foil 282
Znaki rejestracyjne: Brak

Numer akt: 285/06

Przerzucenie linek sterowniczych przez czaszę główną spadochronu Para-Foil 252 170/06

Data zdarzenia: 
24 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 170/06

Miejsce zdarzenia: Krosno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Para-Foil 252

Błąd techniki w ostatniej fazie lądowania na spadochronie Para-Foil 72/04

Data zdarzenia: 
9 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 72/04

Miejsce zdarzenia:Wrocław
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron ParaFoil