Lądowanie poza terenem lotniska przez pilota samolotu Cessna 152 SP-KAL 1048/11

Data zdarzenia: 
18 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 27' 14.3964" N, 20° 39' 5.814" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1048/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Modlin (EPMO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152
Znaki rejestracyjne: SP-KAL

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na wylądowaniu samolotem poza ogrodzeniem terenu
lotniska był błąd pilota, wynikający z niewłaściwej oceny usytuowania miejsca
przyziemienia. Lądowanie odbyło się bez następstw.

Okolicznością sprzyjającą było małe ogólne doświadczenie lotnicze pilota, szczególnie
w wykonywaniu przelotów na inne, nieznane lotniska.

Komisja akceptuje zaproponowane środki profilaktyczne i propozycje zmian systemowych:
− Przeprowadzenie z pilotem wykładu na temat lądowania na innych nieznanych lotniskach
oraz wykonanie co najmniej dwóch przelotów z instruktorem na inne lotniska trawiaste –
nieznane pilotowi, w tym na lotnisko w Modlinie;
− W ramach nadzoru operacyjnego, dokładne sprawdzanie poziomu przygotowania pilotów
do przelotów, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń
w ruchu lotniczym i znajomości stanu faktycznego lotniska docelowego.

ZałącznikWielkość
2011_1048_U.pdf61.29 KB
comments powered by Disqus