Niebezpieczne zbliżenie i zadziałanie systemu ACAS na pokładzie samolotów Airbus A320 HA-LPF i Boeing 737-500 w FIR EPWW 126/07

Data zdarzenia: 
20 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 10' 49.1016" N, 20° 57' 24.8148" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 126/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot A320 / samolot Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: HA-LPF / -

Przyczyna incydentu:
1. Przekroczenie w dużym stopniu (o 40%) pojemności sektora BD i związane z tym obciążenie pracą, co wpłynęło na ograniczoną percepcję kontrolera ruchu lotniczego i zbyt późną reakcję na sytuację konfliktową między samolotami.
2. Wydanie zezwolenia wznoszenia dla załogi samolotu A320 nie zawierającego warunków zajęcia FL360 bez ciągłego monitorowania przez kontrolera ruchu lotniczego naboru wysokości.
3. Brak informacji o potencjalnym konflikcie dla załóg samolotów.
4. Zbyt późna i nieadekwatna do zaistniałej sytuacji podjęta próba rozwiązania konfliktu.

Zalecenia profilaktyczne (zaakceptowane przez PKBWL):
1. Poinformowanie personelu AAC EPWW o szczegółach zdarzenia w kontekście prawidłowego wydawania zezwoleń z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa tj. nieprzewidzianego wzrostu ruchu lotniczego.
2. Zwrócenie uwagi personelowi operacyjnemu Działu Kierowników Zmian ATM na odpowiednie wczesne reagowanie na wzrost intensywności ruchu lotniczego w poszczególnych sektorach AAC

Proponowane przez PKBWL:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:
3. Wprowadzić do właściwych dokumentów regulacje dotyczące zasad łączenia/dzielenia sektorów kontroli ruchu lotniczego na podstawie prognoz zajętości przestrzeni powietrznej.

Przewoźnicy Lotniczy:
4. Przypomnieć personelowi latającemu o obowiązku zgłaszania do służb ruchu lotniczego manewrów wykonywanych według wygenerowanej przez system zapobiegania kolizjom w powietrzu ACAS
5. Przypomnieć załogom statków powietrznych o obowiązku składania wypełniania formularzy zgłoszenia zdarzeń lotniczych ATIR i/lub ASR.

ZałącznikWielkość
2007_126_U.pdf214.96 KB
comments powered by Disqus