Przerzucenie linek przez czaszę spadochronu Sigma 370 i jej niekontrolowane obroty 541/09

Data zdarzenia: 
20 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Elbląg
Poland
54° 8' 35.4624" N, 19° 25' 8.0544" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 541/09

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sigma 370
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobna przyczyna incydentu był błąd podczas układania spadochronu do skoku.
Podczas procesu otwarcia spadochronu spowodowało to przerzucenie prawej skrajnej linki
sterowniczej przez czasze i niekontrolowane obroty czaszy w prawo. Skoczek wyczepił
czasze główna i otworzył czasze zapasowa.

Zalecenia profilaktyczne:
Ze skoczkami przebywającymi w tym dniu na lotnisku w Elblągu przeprowadzono odprawę, na
której omówiono incydent i zwrócono uwagę na konieczność zachowania staranności podczas
układania spadochronów.

ZałącznikWielkość
2009_541_U.pdf59 KB
comments powered by Disqus