Wejście w spiralę paralotni Skywalk Cayenne II i śmiertelny upadek pilota 252/06

Data zdarzenia: 
20 August, 2006 - 17:15

Lokalizacja

Poland
52° 9' 49.3884" N, 19° 30' 46.206" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 252/06

Miejsce zdarzenia: Łęki Kościelne k/Kutna
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Skywalk Cayenne II
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata kontroli nad paralotnią
podczas wykonywania ostrej spirali co mogło wynikać z niewystarczającej wiedzy
i umiejętności pilota.
Bezpośrednią przyczyną wypadku był brak kontroli wysokości przez pilota, co skutkowało
zbyt późnym użyciem spadochronu zapasowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu wypadku lotniczego:
Niewielka liczba lotów wykonanych przez pilota na nowej paralotni. Komisja nie wyklucza, iż
pilot nie posiadał wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby wykonywać tego typu manewry
na paralotni tej klasy. 2/2

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.
Komentarz dodatkowy:
Komisja przypomina, że wykonywanie manewrów, przy których występuje zwiększone
opadanie paralotni łączy się z dodatkowym ryzykiem. Manewry takie powinno się rozpoczynać i
wykonywać na odpowiedniej wysokości, tak, aby w razie niepowodzenia (zaistnienia
niepożądanego stanu lotu), istniała możliwość użycia spadochronu zapasowego i bezpiecznego
lądowania. Komisja przypomina również, że piloci powinni zwracać szczególną uwagę na
odpowiednie dobieranie klasy i rodzaju paralotni oraz planu lotu adekwatnie do swoich
umiejętności i doświadczenia.

ZałącznikWielkość
2006_252_U.pdf228.02 KB
comments powered by Disqus